TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri ve yapısı belirlendi

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TEDAŞ) Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısı ve görevleriyle söz konusu başkanlık kapsamında görev alacak kişilerin hakları, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları belirlendi.

TEDAŞ Genel Müdürlüğünün “Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısı ve görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları, teftişe tabi olanların sorumlulukları, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, özlük hakları ve Teftiş Kurulu ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelik kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılacak.

Başkanlığın görevleri arasında, TEDAŞ’a bağlı merkez ve taşra birimlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemlerini geliştirmek yer alacak. Ayrıca, Başkanlık TEDAŞ personeli hakkında Genel Müdür emri veya onayıyla inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak ve elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini yapmakla yükümlü olacak.

Müfettişler ise denetlenen birimin daha verimli sonuçlar elde etmesi, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik her türlü çözüm ve önerilerin getirilmesi, yapılan iş ve işlemlerle harcamaların mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olup olmadığının denetlenmesi, mevzuattan ve standartlardan sapmaları belirtmek amacıyla görev yapacak.

Ayrıca, müfettişler ekonomik, sosyal, teknik ve hukuki nedenleri tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet verimiyle kalitenin en uygun ve rasyonel bir düzeye çıkartılması için önerilerde bulunacak.???????

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x